Serbian
Romanian
Czech
Slovak
Polish
German
English

ZISTIŤ PROBLÉM  -  VYTVORIŤ INOVATÍVNE MYŠLIENKY  -  REALIZOVAŤ ÚČINNÉ RIEŠENIA

Naše nekonvenčné myslenie,
komplexné a integrované
kompetencie sú
overiteľnou realitou.

Dipl.-Ing. Alfred Keschtges,
Predseda Predstavenstva
"Toto sú hodnoty, ktoré vyznáva
a o ktoré sa usiluje invenio.
Za to ručím ja aj invenio svojim dobrým menom."

Podnikateľ roka 2013

Rada Invenio riaditeľov Alfred Keschtges
a Kai F. Wissler získala toto ocenenie od
spoločnosti Ernst & Young za udržateľný
rast, inovačné schopnosti a
sociálnu zodpovednosť.

invenio - Engineering Solutions

S viac ako 1000 zamestnancami na 21 národných a medzinárodných pracoviskách je skupina invenio silný a kompetentný partner pri vývoji a výrobe technických produktov vo všetkých fázach technického procesu.

Už viac ako 25 rokov prejavujú dôveru našim službám zákazníci z automobilového priemyslu, výroby strojov a zariadení, zdravotníckej techniky, techniky pre domácnosti a iných odvetví.

PRACUJEME S VAMI A PRE VÁS.
Zákazník je stredobodom našej pozornosti a naše aktivity sú zamerané na zákazníka. Úspech nášho zákazníka nám naozaj leží na srdci, preto sme každý deň efektívnejší a neustále sa zlepšujeme. Pracujeme pre našich zákazníkov pomocou efektívnych nástrojov, najmodernejších technológií a s mimoriadnym dôrazom na kreativitu.

LEN TEN, KTO CHÁPE SÚČASNOSŤ, MÔŽE SA
ROZVÍJAŤ AJ V BUDÚCNOSTI.

invenio podporuje svojich zákazníkov v dosahovaní ich cieľov v neustále narastajúcej konkurencii na dynamicky sa rozvíjajúcich, globálnych trhoch.

MY NASTAVUJEME KRITÉRIÁ ÚSPECHU PROSTREDNÍCTVOM VYNIKAJÚCEJ KVALITY SLUŽIEB
Naše kompetencie a excelentná kvalita služieb znamenajú hodnotovo-orientovaný prínos pre celkový úspech našich zákazníkov a sme spokojní iba vtedy, keď sú spokojní aj naši zákazníci.

Pre získanie ďalších informácií sa pozrite na naše národné webové stránky (pozri hore)

  • 104
  • slidernew
  • slidernew2
  • 102
Thumbnail Scroller by WOWSlider.com v4.3